Bizimle iletişime geçin

DÜNYA

ATO BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ, BM İKLİM ZİRVESİ’NDE

Haberler

on

YILMAZ, GLASGOW’DAKİ “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE SEKTÖREL YAKLAŞIMLAR” BAŞLIKLI OTURUMDAKİ KONUŞMASINDA “GÖLBAŞI SEVGİ ÇİÇEĞİ” ÜZERİNDEN MESAJ VERDİ

ATO BAŞKAN YARDIMCISI HALİL İBRAHİM YILMAZ, BAŞKENT SİVİL TOPLUMUNU TEMSİLEN COP26 İKLİM ZİRVESİ KONFERANSINDA KONUŞTU

YILMAZ: “TÜM DÜNYAYI, GÖLBAŞI İLÇESİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ “SEVGİ ÇİÇEĞİ” ÜZERİNDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GÖNÜLLÜLÜK VE SEVGİ ESASI ÜZERİNE BİR İTTİFAK KURMAYA DAVET EDİYORUM”

YILMAZ: “TÜM İNSANLIĞI SEVGİ ODAKLI BİR DÜNYANIN SAĞLAYACAĞI NİMETLERİ KARDEŞÇE PAYLAŞMAYA ÇAĞIRIYORUM”

4 Kasım 2021– Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’na (COP26) katılarak, “İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar” başlıklı oturumda Başkent sivil toplumunu temsilen bir konuşma yaptı. Tüm dünyayı Gölbaşı Sevgi Çiçeği üzerinden gönüllülük ve sevgi esası üzerine bir ittifak kurmaya davet eden Yılmaz, “Tüm insanlığı sevgi odaklı bir dünyanın sağlayacağı nimetleri kardeşçe paylaşmaya çağırıyorum” dedi.

ATO Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Yılmaz, iklim değişikliğinden bahsedilmediği 500 yıl önce çevre konusunda kanunname hazırlanan bir coğrafyadan geldiğini söyleyerek başladığı konuşmasında, “Bugünümüzü ve yarınımızı tehdit eden iklim değişikliğine karşı ortak akılla mücadeleye inanıyoruz” dedi.

Temsil ettiği toprakların kültürü gereği emanet aldığı doğaya bakıp güzelleştirmekle sorumlu olduklarını kaydeden Yılmaz, yükümlülükleri yerine getirmeye cesaretleri olduğunu ancak bu yolda yalnız yürümemeleri gerektiğini kaydetti.

“5000 yıldır onlarca medeniyete yurt olmuş, 6 milyon nüfusa sahip, Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Ankara’dan geliyorum” diyen Yılmaz, Başkent’te 2 milyon çalışanıyla yaklaşık 400 bin işletmenin bulunduğunu, 13 Organize Sanayi Bölgesi ve 10 Teknoloji Geliştirme Bölgesiyle, ulusal üretimin yaklaşık yüzde 10’unun gerçekleştiğini söyledi. Yılmaz, “100 yıl önce kurulan ve temsilcisi olduğum Ankara Ticaret Odası, 160 bin üyesi ve 1,5 milyon işgücüyle karbon salınımıyla mücadelede etkin bir rol üstlenme kararlılığındadır” dedi.

Ankara’da katılımcılığı ve ortak aklı önemseyen bir kent yönetimi olduğunu kaydeden Yılmaz, 1325 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun temsil edildiği, 5 binden fazla “konusunda uzman” bireyin, 30 çalışma grubu ve 5 mecliste kent için çalıştığı Ankara Kent Konseyi’nin Başkanı sıfatıyla da zirveye katıldığını anlattı.

-“TEHLİKENİN BOYUTUNUN FARKINDAYIZ”-

Katılımcı kültürle kente yönelik yürüttükleri çalışmaları aktaran Yılmaz, iklim değişikliğinin etkisinin Ankara’da da yoğun bir şekilde hissedildiğini, kişi başına su tüketim miktarının yakın zamana kadar 237 litre olan şehirde baraj doluluk oranlarının azaldığını ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalındığını ifade etti. Yılmaz, “Şehrimizde hava sıcaklığının yakın gelecekte 4,5 dereceye kadar artabileceğine dair araştırmalar var. Tehlikenin boyutunun farkındayız” diye konuştu.

Küresel ısınma ve ona bağlı iklim sorunları nedeniyle 1998-2017 yılları arasında dünyada 1 milyon 300 bin insanın hayatını kaybettiğini, 2 trilyon dolar maddi zarar meydana geldiğini kaydeden Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Önlem alınmaması durumunda, önümüzdeki on yıl içinde büyük felaketlere doğru gidiyoruz. İçinde bulunduğumuz yıl, benim güzel ülkem Türkiye dâhil olmak üzere birçok ülke çevre felaketleri yaşayarak bu büyük tehlikeyle yüzleşti. Bizim kültürümüzde “Dünyanın sonunun geldiğini bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz” öğretisi vardır. Buna rağmen küresel ısınmanın etkilerini hafifletmekte çaresiz kaldık. Sadece üç ay içerisinde, haftalarca süren orman yangınlarıyla, Marmara Denizi’ni öldüren müsilajla, Karadeniz kıyılarındaki kentlerimizde su baskınlarıyla karşılaştık. Küresel karbon emisyonuna sadece yüzde 1 düzeyinde etkimiz olmasına rağmen ülkemizde yaşadığımız felaketlerin boyutu ve ödediğimiz bedeller, sorumluluğumuzun çok çok üzerinde oldu”

KARBON EMİSYONUNUN SORUMLULARI GELİŞMİŞ ÜLKELER”-

Türkiye’nin Yeşil Dönüşüm konusunda yaptığı çalışmaları aktaran Yılmaz, Paris İklim Sözleşmesi’ni onaylayarak konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin Orta Asya ve Akdeniz havzasındaki konuyla ilgili etki gücüne değindiği konuşmasında, “Dolayısıyla iklim değişikliğine karşı tüm imkân ve kaynakların adaletli kullanıldığı, hakça dağıtıldığı bir sürecin içinde olmak isteriz” dedi.

Dünyada risk oluşturan karbon emisyonunun sorumlularının gelişmiş ülkeler olduğunu kaydeden Yılmaz, iklim değişikliğinin önlenmesinde de gelişmiş ülkeleri gelişmekte olan ülkelere karşı hakça ve adaletli bir sorumluluk almaya davet etti.

Ekonomilerini geliştirmek isteyen ülkelerin üretim ve imalatlarının yüzde 30 oranında arttığı 2010 ile 2019 yılları arasında dünyada en yüksek sıcaklık artışlarının kaydedildiğine dikkat çeken Yılmaz, bu süreçte Aral Denizi’nin kum çölüne dönüştüğünü, Eymir ve Mogan göllerinin aynı kaderi paylaşmasından endişe ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin, aşırı karbon emisyonuna sebep olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerini yakalayabilmesi için idari ve ekonomik yapılanmalarının desteklenmesi gerekir. Gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakılması için, gelişmiş ülkelerin finansman ve teknoloji desteği iklim değişikliğinin krize dönme sürecini de etkileyecektir. Bu süreçte, küresel dayanışma ruhu desteklenmeli ve akıl ve bilim öne çıkartılmalıdır” diye konuştu.

ÇÖZÜM GECİKİRSE SORUMLULUĞU DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARIMIZ ÖDEYECEK”-

Dünyada kuraklık, aşırı yağış, yeterli gıdaya erişememe ve diğer doğal felaketlerin etkisiyle yerinden olan yaklaşık 7 milyon insanın varlığına dikkat çeken Yılmaz, “Sorunun çözümü gecikirse, bu felaketlerin bedelini bu konuda hiçbir sorumluluğu olmayan doğmamış çocuklarımız ödeyecektir. Bu felakete engel olmak için köklü bir dönüşüme ihtiyaç var” dedi.

-YUNUS EMRE, RUMİ VE GÖLBAŞI SEVGİ ÇİÇEĞİ-

Değişim ve dönüşüm için anlaşmalar, yasalar, normlar gibi kâğıt üzerindeki yasal mevzuatın insanlığa yetmeyeceğine dikkat çeken Yılmaz, tüm insanlığı Ankara Gölbaşı Sevgi çiçeği üzerinden bir ittifaka davet etti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortak akılla, toplumsal vicdanla beslediğimiz dayanışma ruhunun harekete geçmesi gerektiğini biliyoruz. Çevre bilincinin bireylerin kalbine ve vicdanına sızarak, ulusların sınırlarını aşarak yer küremizin ortak paydası, günümüzün Lingua Franka’sı (küresel dil) haline gelmesini gönülden istiyoruz. Kâinatta, her şeyin sevgiyle ve anlamakla başladığını biliyoruz. Yaşamak bizim olduğu kadar bizden sonraki kuşakların da hakkı. Yaşamak küresel ekosistem içerisindeki tüm canlıların da hakkı. Geldiğim coğrafya, şairleri ve düşünürlerinin sevgi temasıyla tanındığı, çiçeğinin bile adının sevgi olduğu bir yer. UNESCO’nun içinde bulunduğumuz yılı anma yılı ilan ettiği “Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz” sözünün sahibi büyük şairimiz Yunus Emre ve “ne olursan ol gel” diyen Rumi’nin temel amacı insanlığı sevgide birleştirmektir. Ankara’da yetişen binlerce endemik bitkiden biri de Gölbaşı İlçemizde yer alan Sevgi Çiçeğidir.

İklim değişikliği başta olmak üzere küresel ekonomimizi tehdit eden sorunları ortadan kaldırmak için önerimiz Gölbaşı Sevgi Çiçeği İttifakının yapraklarına şu kavramları yazmak:

Sevgi, Saygı, Empati, Çevre Bilinci, İnsan Hakları ve Refahı, İnsan Sorumlulukları, Doğayı korumak ve geliştirmek, Şefkat ve Hoşgörü, Bilinçli tüketim ve hayvan refahı. Tarih boyunca insanlar güç, din, para ve konfor için savaştılar. Artık sevgi zamanı! Bütün çevre dostlarını, yaşanılabilir ekosistem için “Sevgi Çiçeği İttifakına” davet ediyorum. Türkiye’nin ilk “İklim Meclisini” kuran, katılımcısı olduğumuz COP26 ile aynı amaca hizmet ettiğimizi söylemekten gurur duyan bir çevre dostu olarak, tüm insanlığı sevgi odaklı bir dünyanın sağlayacağı nimetleri kardeşçe paylaşmaya çağırıyorum”

Zirveye Ankara’dan katılan heyette, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz‘ın yanı sıra, Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcısı, Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Seyit Ardıç, İklim Değişikliği Politika Araştırma Derneği Başkanı Dr. Baran Bozoğlu ile Ankara Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cemalettin Kömürcü yer aldı.

-TBMM ÇEVRE KOMİSYONU YILMAZ’I DİNLEDİ-

Yılmaz‘ın konuşması, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Komisyon Üyeleri Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, CHP Genel Sekreteri İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile akademisyenler ve delegelerin de yer aldığı kalabalık bir grup tarafından dinlendi.

DÜNYA

Kamuoyuna Duyuru : Levent Kandemir ‘in kimler burada .com ile hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır

Haberler

on

Kamuoyuna Duyuru : Levent Kandemir ‘in kimler burada .com ile hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır

Gul Alcansoy

Kimler burada.com

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.

Haberler

on

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.Hediye edilen eserlerin arasında 3 dilde hazırlanan Abay, Üç Arıs, Oljas Süleymanov, Cengiz Aytmatov gibi prestij eserler de yer aldı.

Etkinliğe Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdaulet, TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakıtjan Omarov, Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu ve Kazakistan edebiyat camiasının temsilcileri katıldı.

Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 30. yılı anısına düzenlenen etkinlikte, TÜRKSOY tarafından hediye edilen eserler Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan farklı kütüphanelere dağıtılacak.

Etkinliği takiben, Karabağ’ın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesini dünya kamuoyuna çalışmalarıyla duyuran Kazakistan medyasının temsilcilerinden Nurgali Jusipbay ile Serik Maleyev’e TÜRKSOY Basın Ödülü takdim edildi. Medya çalışanlarına ödüllerini TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakıtjan Omarov takdim etti.

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

SOCAR Türkiye, Karabağ Şehitleri Anısına ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ Kurdu.

Haberler

on

SOCAR Türkiye, 8 Kasım Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere İzmir’in Aliağa ilçesinde ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. 20 bin ağaçlık hatıra ormanının fidan dikim töreni, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un ev sahipliğinde, Aliağa Kaymakamı Ömer Kocaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki olan SOCAR Türkiye, 30 yıldır işgal altında olan Karabağ’ın 8 Kasım 2020’de yeniden Azerbaycan topraklarına katılması zaferini ölümsüzleştirmek ve 44 gün süren mücadelede şehit olanların anısını yaşatmak üzere ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. SOCAR’ın Türkiye’deki en büyük yatırımlarının konuşlandığı İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulan hatıra ormanı için 22 Kasım’da fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un ev sahipliğinde ve SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri’nin de katılımıyla gerçekleşen törene, Aliağa Kaymakamı Ömer Kocaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince katıldı. Samurlu mevkiinde bulunan 55 dönümlük alana dikilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne 20 bin adet kızılçam ve sedir ağacı fidanı bağışlanırken, törene katılan konuklar sembolik olarak fidan dikimi gerçekleştirerek, Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerini andı.

“İKİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ BİRLİKTE ANIYORUZ”

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, törende yaptığı konuşmada Karabağ Zaferi’ni iki devlet tek millet ülküsüyle kutladıklarını belirterek şunları söyledi: “SOCAR Türkiye olarak Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanımızı, bu zaferi ve şehitlerimizin hatırasını ölümsüzleştirmek için kurduk. İki kardeş ülke olarak, Karabağ’ı yeniden Azerbaycan toprağı yapan ve bize büyük bir zafer armağan eden aziz şehitlerimizi birlikte anmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

DÜNYA7 ay önce

Kamuoyuna Duyuru : Levent Kandemir ‘in kimler burada .com ile hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır

Kamuoyuna Duyuru : Levent Kandemir ‘in kimler burada .com ile hiç bir ilişkisi bulunmamaktadır Gul Alcansoy Kimler burada.com

GÜNCEL8 ay önce

Techxtile Start-Up Challenge ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, genç girişimcileri sektöre kazandırırken, Türkiye genelindeki sektör paydaşları ve ihracatçı birlik başkanlarını da...

DÜNYA8 ay önce

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.Hediye edilen eserlerin arasında 3 dilde hazırlanan Abay, Üç...

ENERJİ9 ay önce

2018 yılında bin 541 olan kadın çalışan sayısını 3 binin üzerine çıkarmayı başardık

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, “2018 yılında bin 541 olan kadın çalışan sayısını 3 binin üzerine çıkarmayı başardık. ”...

DÜNYA9 ay önce

SOCAR Türkiye, Karabağ Şehitleri Anısına ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ Kurdu.

SOCAR Türkiye, 8 Kasım Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere İzmir’in Aliağa ilçesinde ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. 20...

İŞ DÜNYASI9 ay önce

ATO BAŞKANI BARAN ANTOD’UN TOPLANTISINA KATILDI

ATO’DAN SAĞLIK TURİZMİ İÇİN HİSER PROJESİ BARAN: “ANKARA SAĞLIK TURİZMİNDE DE BAŞKENT OLMAYA ADAY” 27 KASIM 2021-Ankara Ticaret Odası (ATO)...

EĞİTİM9 ay önce

CW Enerji’nin Geleneksel Bayi Buluşmasında Gövde Gösterisi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı. Sektörün öncüsü...

DÜNYA9 ay önce

Kazakistan Senfoni Orkestrası,CSO ADA Ankara’da konser verecek.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla 27 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de CSO ADA Ankara’da Avrasya Senfoni Orkestrası konser verecek. ...

GÜNCEL9 ay önce

´33 Kadın Belgeseli´nde güçlü bir kadın Hüsniye MİRİOĞLU

Aralarında Hatay da İşletmeciliği yanında iyi bir Anne olması ile Hüsniye Mirioğlu’ un bulunduğu Hatay´ın girişimci güçlü kadınlarından oluşan ´33...

DÜNYA9 ay önce

Rixos Premium Belek

Türkiye Antalya Turizm Otelleri Yazı Dizimiz Rixos Premium Belek, Akdeniz’in kıyısında, çam ve ceviz ağacı ormanlarının arasında yer alır. Belek’in...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

tr_TRTurkish