Bizimle iletişime geçin

DÜNYA

Kazakistan Cumhurbaşkanı, BM Genel Kurulu’nun 75. Oturumundaki Genel Tartışma’da konuşma yaptı.

Haberler

on

Oturumundaki Genel Tartışma’da konuşma yaptı. 23 Eylül 2020 tarihinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, BM Genel Kurulu’nun 75. Oturumuna çevrimiçi katılarak Genel Tartışma’da konuşma yaptı. “İstediğimiz, Gelecek. İhtiyacımız Olan, Birleşmiş Milletler: Çok Taraflılığa Kolektif Bağlılığımızı Yeniden Teyit Ediyoruz” başlığını taşıyan Tokayev’in konuşması COVİD-19 küresel sağınıyla mücadele, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma krizi, devletlerin arasındaki güven eksikliği, iklim değişikliği, uluslararası terörizm, yönetişim sorunu ve bölgesel işbirliği konularını kapsamaktadır.BM’nin 75. yıldönümünün kritik zorluklarla dolu bir zamanda gerçekleşmekte olduğunu kaydeden Tokayev’e göre asıl sorun, küresel ekonomiye ciddi zararlar veren ve dünya genelinde sayısız felaket ve acılara yol açan koronavirüs salgınıdır. Bu bağlamda Tokayev 5 öneriyi ortaya atmaktadır:• Birincisi, güçlü bir küresel sağlık sistemi oluşturmak için, gelişmiş ülkelerden ve BM kuruluşlarından zamanında ve koordineli destek yoluyla ulusal sağlık kurumlarının iyileştirilmesine öncelik verilmelidir.• İkincisi, aşı konusunun siyasallaşması önlenmelidir. Küresel üretimi ve tedarik zincirlerini koruyacak bir COVID-19 aşısı ticaret ve yatırım anlaşmasına varmak için çok geç değil.• Üçüncüsü, Dünya Sağlık Örgütü’nün kapasitesini artırmak ve hastalıkları önleme ve bunlara müdahale etme konusunda ulusal yetenekler geliştirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğünün revize edilmesi gerekmektedir.• Dördüncüsü, BM himayesi altında Bölgesel Hastalık Kontrol ve Biyolojik Güvenlik Merkezleri ağı önerilmektedir. Kazakistan böyle bir bölgesel merkeze ev sahipliği yapmaya hazırdır.• Beşincisi, küresel salgının ışığında, biyolojik silah kontrol sisteminin başlatılması her zamankinden daha şiddetli hale gelmektedir. Kazakistan, 1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi temelinde ve BM Güvenlik Konseyi’ne karşı sorumlu olacak, özel birçok taraflı organ “Uluslararası Biyolojik Güvenlik Ajansı”nı kurmayı teklif etmektedir. Küresel pandemi ile oluşan ekonomik sıkıntılara da değinen Tokayev, en fakir ülkelerin borç ödemelerinin askıya alınmasının, belirsizliği azaltmaya yardımcı olacağına inandığını belirtti ve bu bağlamda uluslararası finans kurumlarının “borç karşılığında sağlık sistem” gibi yenilikçi çözümler uygulaması gerektiğini söyledi.Küresel salgın döneminde özellikle uluslararası sulara çıkışı olmayan gelişmekte olan ülkelerin ticaret ve tedarik zincirlerine ciddi şekilde zarar verildiğinin altını çizen Tokayev, LLDC Grubunun (Uluslararası Sulara Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Grubu) şu anki dönem başkanı olan Kazakistan’ın Viyana Eylem Programı’nın uygulanmasını yeniden canlandırmak için bir BM Yol Haritasını önerdiğini hatırlattı.Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde temel hedefin dünyada açlıkla mücadele olduğunu belirten Tokayev, 2021’de “Gıda Sistemleri Zirvesi” düzenlemenin önemine dikkat çekerek Kazakistan’ın girişimiyle kurulan İslam Gıda Güvenliği Örgütü’nün gıda rezervlerinin oluşturulması yoluyla uluslararası insani yardım kampanyasına yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkladı.Geçtiğimiz aylarda tüm dünyada gönüllülük yoluyla güçlü bir dayanışmanın ortaya çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı, gönüllülerin rolünü takdir etmek için, Birleşmiş Milletlere “Kalkınma için Gönüllüleri Harekete Geçirme Uluslararası Yılı”nı ilan etmesini önerdi.Dünyayı tehdit eden diğer bir krizin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve silahsızlanma olduğuna dikkat çeken Tokayev, Kazakistan’ın kendi iradesiyle nükleer cephaneliğini terk ederek ve dünyanın en büyük nükleer test sahasını kapatarak sorumlu bir devlet modeli olduğunu hatırlattı. Tokayev, nükleer silaha sahip olmayan her devlete yasal olarak bağlayıcı güvenlik teminatları verilmesi gerektiğini belirterek P5 (BM Güvenlik Konseyi 5 Daimi Üyesi) ülkelerini, Semipalatinsk Antlaşması da dâhil olmak üzere Nükleer Silahsız Bölge Antlaşmalarının ilgili Protokollerini onaylamaya çağırdı.İklim değişikliği sorununa da değinen Cumhurbaşkanı, Kazakistan’ın iklim değişikliğinin çeşitli etkilerine karşı çok savunmasız olduğunu ve Aral Denizi ve Semipalatinsk Nükleer Test Bölgesi trajedileri, buzulların hızla erimesi ve çölleşmenin sadece Kazakistan ve Orta Asya bölgesini değil, tüm dünyayı tehdit ettiğini belirtti. Bu bağlamda Tokayev’in açıkladığı üzere, Kazakistan fosil yakıtlara oldukça bağımlı olmasına rağmen, karbondan arındırılmış bir ekonomi geliştirme taahhüdünde bulunmaktadır. Ayrıca Kazakistan ekonomik revizyon ve endüstriyel modernizasyon ile sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %15 oranında azaltacak.Devletlerin arasındaki güven eksikliğine de dikkat çeken Kazakistan Cumhurbaşkanı, güven oluşturmaya yönelik artan talep nedeniyle “Asya’daki Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı”nı Asya’da güvenlik ve kalkınma sorunlarıyla ilgilenen tam teşekküllü bir uluslararası örgüte dönüştürme hedefi olduğunu ortaya koydu.Bir başka küresel sorun olan uluslararası terörizmle mücadele başlığına değinen Cumhurbaşkanı, tüm ülkeleri “Terörizmden Arındırılmış Bir Dünya Elde Etmek İçin Davranış Kuralları” belgesine katılmaya davet etti. Bütün uluslarası krizlerin temelinde bir yönetişim sorunu olduğunu belirten Tokayev “Gerçek anlamda adil ve insan merkezli bir dünya elde etmek için, uluslararası aşamadaki önlemlere ulusal düzeydeki özverili çabalar eşlik etmelidir. Kazakistan ekonomik olarak güçlü, demokratik olarak gelişmiş ve insan odaklı bir “Halkının sesini duyan devleti” inşa etmeye kararlıdır. Bu nedenle, halkımızın beklentilerini karşılamak için toplumumuzun gelişimine ivme kazandırması beklenen siyasi ve ekonomik reformlar yapıyoruz.” dedi. Ayrıca Cumhurbaşkanı, pandemi sırasında geçici olarak gelirini kaybeden 4,5 milyon vatandaşa 1,1 milyar dolar kaynak ayırıldığını ve 1 milyondan fazla insan yiyecek ve ev paketleri aldığını açıkladı.Bölgesel işbirliği konusuyla ilgili görüşlerini aktaran Tokayev, “Müreffeh, güçlü ve birleşik bir Orta Asya hem bölgesel hem de küresel paydaşlar için yararlıdır.” dedi. Bölgedeki su kaynaklarının akılcı kullanımıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı, “ Bölgesel Su Ve Enerji Konsorsiyumu”nun kurulmasını önerdi. Buna ilaveten, bölgedeki kalkınma gündemini koordine etmek için, Almatı’da BM öncülüğünde “Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Merkezi”nin kurumsallaştırmayı önerdi.Konuşmasının sonunda Kazakistan Cumhurbaşkanı, tüm çabaların “Önce İnsan” ahlaki anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini belirterek bu bağlamda Kazakistan’ın her zaman BM’nin güçlü bir destekçisi olmaya devam edeceğini ve daha iyi ve daha mutlu bir gelecek için ortak hedeflere ulaşmaya aktif olarak katılacağını ifade etti.

DÜNYA

Emine Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı

Haberler

on

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen “Kültürel Kodlar ve Kadın” temalı 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nin gala yemeğine katılarak bir konuşma yaptı.

Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen programda konuşan Emine Erdoğan, tüm katılımcıları selamlayarak, yurt dışından gelen yabancı konuklara da “Hoş geldiniz” dedi.

Zirve vesilesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, KADEM’in farklı temalarla her yıl düzenlediği zirvelerin, kadınlara dair evrensel meseleleri mercek altına aldığını, kördüğüm hâline gelmiş sorunların çözümlerine işaret ettiğini söyledi.

KADEM’in bugüne kadar yaptığı çalışmalarla, büyük bir ihtiyacı karşıladığına değinen Emine Erdoğan, derneğin kadın çalışmaları alanındaki tek sesliliğe, kendi medeniyet ve inanç dünyalarından yaklaşımlarla güçlü bir cevap verdiğini, kadınların, ailenin, toplumun yanında durduğunu dile getirdi. Tüm KADEM ailesine teşekkür eden Emine Erdoğan, derneğin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

“KADINI HAKİKATİNDEN KOPARARAK YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞAN BİR GÜNDEMİN İÇİNDEYİZ”

Kadınların tarih boyunca hep tartışma konusu olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünya, her dönemde kadınlara dair yeni kodlar, yeni söylemler ve yeni roller üretmiştir. Buna rağmen kadınla erkeğin birbirini tamamladığı, fıtratın adalet terazisi olduğu bir dünya hâlâ kurulamadı. Maalesef, kadını hakikatinden kopararak yeniden şekillendirmeye çalışan bir gündemin içindeyiz. Kadınlar, sınırları her gün genişleyen popüler kültürün tahakkümü altında büyük mağduriyetler yaşıyorlar. Çünkü kadınlara vadedilen tüm hak, özgürlük ve başarıların ön koşulu öz kimliklerinden vazgeçmeleri. Kadınlar ötekileştirilmemek, sosyal hayattan dışlanmamak ya da işini kaybetmemek için bu koşulu kabul etmek zorunda kalıyorlar. O nedenle küreselleşmenin ve popüler kültürün, gözlerimizin önünde inşa ettiği yeni kodları, kılı kırk yararak irdelemeliyiz. Mesela, iş, teknoloji ve sanat dünyasına ait kültür kodlarının, kadınlarla ilgili neler söylediğine kulak kabartmalıyız.”

Modern dünyanın aileye yönelik tasarımının deşifre edilmesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, son zamanlarda öne çıkarılan rol modellere bakıldığında kadının bir özne olarak ailenin dışında, konumlandırıldığının görüldüğünü vurguladı.

Kadının emeği ev içinde kaldıysa, emeğinin de kendinin de görünmediğini dile getiren Emine Erdoğan, şunları söyledi: “İş yerlerinde kadın başarılı sayılırken, evdeki kadın hakir görülen bir konumda kalıyor. Evi ve işi arasında savrulan kadınların, ‘eşitlik’ adı altında sarf ettikleri insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler göz ardı ediliyor. Benzer olarak annelik, kadının kendini gerçekleştirmesinin önündeki bir bariyer olarak sunuluyor. Evdeki kadının nesil yetiştiren, aile hayatını organize eden, her dakikası üretim ve sorumluluk dolu yaşamına tepeden bakılıyor. İşte tüm bunlar kadınları dar kalıplara mahkûm etmektir. Hayatın zenginliklerini, terazisini ve sunduğu seçenekleri yok etmektir.”

“KADINLARIMIZIN MEDENİYETİMİZ İÇİNDEKİ GÜÇLÜ VARLIĞINI HATIRLATMAMIZ GEREKİYOR”

Gerçek eşitlik ve özgürlüğün, kadınların fıtri hasletlerini korumalarına imkân sağlayacak ekosistemi oluşturmakla başladığını ifade eden Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağladığımızda adalet ve denge ekseninde bir dünya zaten oluşacaktır. Hükûmetimiz bu anlayışla kadınların çalışma, sosyal ve eğitim hayatlarına yönelik reform niteliğinde iyileştirmeler yaptı. Kamusal yasakların kaldırılması da kadın meselelerinin en başta bir insan hakları mücadelesi ölçeğinde ele alınmasıyla başarıldı. Bu tecrübe, insanlık adına büyük bir kazanım olduğu gibi, evrensel bir referans noktasıdır. O nedenle bu başarılar sadece bizim gündemimiz olmamalı. El birliğiyle kadınlar adına kazandığımız hakları ve kadını örseleyen sistemlere karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım. Zira bugün özgürlüğü sadece kendi değerleriyle tanımlayan dünyanın en medeni sayılan ülkelerinde bile kadınlar, ideolojik kıyımların kurbanı olabiliyorlar. Kamusal yasaklarla, mahalle baskısıyla, yaşamları görünmez prangalar içinde geçiyor.”

Emine Erdoğan, “Şu bir gerçek ki ana akım söylemler artık geçerliliğini yitirmiştir. Çözüm ise kadınların, hakikatlerinden koparılmadan var olabilecekleri reçeteler üretebilmektir. Dinimizin, kadın ve erkek arasında gözettiği, hassas dengeyi unutmayalım. Bizim inancımızda kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Farklı fıtratlar ve farklı kabiliyetlerle hayatta yer alır, iş birliği içinde var olurlar. Dinimiz, kadınların ve erkeklerin, insan onuruna yaraşır hayatlar yaşamasının yollarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu noktada bizim ödevimiz, bu prensipleri hayata aktarmaktır” dedi.

Dünyanın önemli bir dönemeçten geçtiğini vurgulayan Emine Erdoğan, ailenin DNA’sını bozmaya, kadını aileden koparmaya çalışanların çocuklar üzerinden çok çirkin hesaplar yaptığını dile getirdi.

Kadın hakları her konuşulduğunda cinsiyet kavramını belirsizleştiren küresel hareketin ortaya atıldığına dikkati çeken Emine Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Bizler büyük bir dayanışma içinde, bu dayatmaları bertaraf edecek güçlü formüller üretmek zorundayız. En başta da kadınlarımızın kendi medeniyetimiz içindeki güçlü varlığını onlara hatırlatmamız gerekiyor. Cesareti, azmi, rikkati ve vakarıyla temayüz eden Anadolu kadını, zamanlar üstü bir rol modeldir. Topraklarımızdan geçen seyyahların tarihe bıraktığı kayıtlar, Anadolu kadınının yüzyıllar öncesinde dahi sergilediği liderliğin delilleridir. Hanım sultanların vakıf eserleri, medeniyetimizde kadınların topluma yön veren figürler olduğunu anlatır. Şifahaneler, imaretler, aşevleri, camiler ve külliyeler ile donattıkları şehirler kadının dönüştürücü gücünü gösterir. Anadolu medeniyetinde ve İslam medeniyetinde çok güçlü bir kadın tarihi var. Bu tarihin güncel söylemlerle gün yüzüne çıkarılmaması, gerçekten çok düşündürücü. Tarihimize ve medeniyetimize, mührünü vurmuş kadınların örnekliğini geleceğe aktaracak projelerin hayati olduğuna inanıyorum.”

Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Tanzanya Toplumsal Gelişim, Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Özel Gruplar Bakanı Onesphoro Gwajima, Libya Sosyal İşler Bakanı Wafaa Abu Bakhr Mohamed Al Kilani’nin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve KADEM temsilcileri katıldı.

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.

Haberler

on

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.Hediye edilen eserlerin arasında 3 dilde hazırlanan Abay, Üç Arıs, Oljas Süleymanov, Cengiz Aytmatov gibi prestij eserler de yer aldı.

Etkinliğe Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdaulet, TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakıtjan Omarov, Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu ve Kazakistan edebiyat camiasının temsilcileri katıldı.

Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığının 30. yılı anısına düzenlenen etkinlikte, TÜRKSOY tarafından hediye edilen eserler Kazakistan’ın Almatı şehrinde bulunan farklı kütüphanelere dağıtılacak.

Etkinliği takiben, Karabağ’ın düşman işgalinden kurtarılması mücadelesini dünya kamuoyuna çalışmalarıyla duyuran Kazakistan medyasının temsilcilerinden Nurgali Jusipbay ile Serik Maleyev’e TÜRKSOY Basın Ödülü takdim edildi. Medya çalışanlarına ödüllerini TÜRKSOY Kazakistan Ülke Temsilcisi Bakıtjan Omarov takdim etti.

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

SOCAR Türkiye, Karabağ Şehitleri Anısına ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ Kurdu.

Haberler

on

SOCAR Türkiye, 8 Kasım Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere İzmir’in Aliağa ilçesinde ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. 20 bin ağaçlık hatıra ormanının fidan dikim töreni, SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un ev sahipliğinde, Aliağa Kaymakamı Ömer Kocaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince’nin katılımlarıyla gerçekleşti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki olan SOCAR Türkiye, 30 yıldır işgal altında olan Karabağ’ın 8 Kasım 2020’de yeniden Azerbaycan topraklarına katılması zaferini ölümsüzleştirmek ve 44 gün süren mücadelede şehit olanların anısını yaşatmak üzere ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. SOCAR’ın Türkiye’deki en büyük yatırımlarının konuşlandığı İzmir’in Aliağa ilçesinde kurulan hatıra ormanı için 22 Kasım’da fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov’un ev sahipliğinde ve SOCAR Türkiye çalışanlarından oluşan SOCAR Gönüllüleri’nin de katılımıyla gerçekleşen törene, Aliağa Kaymakamı Ömer Kocaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince katıldı. Samurlu mevkiinde bulunan 55 dönümlük alana dikilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne 20 bin adet kızılçam ve sedir ağacı fidanı bağışlanırken, törene katılan konuklar sembolik olarak fidan dikimi gerçekleştirerek, Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerini andı.

“İKİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK AZİZ ŞEHİTLERİMİZİ BİRLİKTE ANIYORUZ”

SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, törende yaptığı konuşmada Karabağ Zaferi’ni iki devlet tek millet ülküsüyle kutladıklarını belirterek şunları söyledi: “SOCAR Türkiye olarak Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanımızı, bu zaferi ve şehitlerimizin hatırasını ölümsüzleştirmek için kurduk. İki kardeş ülke olarak, Karabağ’ı yeniden Azerbaycan toprağı yapan ve bize büyük bir zafer armağan eden aziz şehitlerimizi birlikte anmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum.

OKUMAYA DEVAM ET

DÜNYA

DÜNYA5 ay önce

Emine Erdoğan, Kadın ve Adalet Zirvesi’nin gala yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen “Kültürel...

GÜNCEL1 sene önce

Techxtile Start-Up Challenge ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge, genç girişimcileri sektöre kazandırırken, Türkiye genelindeki sektör paydaşları ve ihracatçı birlik başkanlarını da...

DÜNYA1 sene önce

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.

TÜRKSOY’un seçme eserlerinin yer aldığı 2000 adet kitap Almatılı okurlara hediye edildi.Hediye edilen eserlerin arasında 3 dilde hazırlanan Abay, Üç...

ENERJİ1 sene önce

2018 yılında bin 541 olan kadın çalışan sayısını 3 binin üzerine çıkarmayı başardık

OPET Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, “2018 yılında bin 541 olan kadın çalışan sayısını 3 binin üzerine çıkarmayı başardık. ”...

DÜNYA1 sene önce

SOCAR Türkiye, Karabağ Şehitleri Anısına ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ Kurdu.

SOCAR Türkiye, 8 Kasım Karabağ Zaferi’ni ve şehitlerin hatırasını ölümsüzleştirmek üzere İzmir’in Aliağa ilçesinde ‘Azerbaycan Karabağ Hatıra Ormanı’ kurdu. 20...

İŞ DÜNYASI1 sene önce

ATO BAŞKANI BARAN ANTOD’UN TOPLANTISINA KATILDI

ATO’DAN SAĞLIK TURİZMİ İÇİN HİSER PROJESİ BARAN: “ANKARA SAĞLIK TURİZMİNDE DE BAŞKENT OLMAYA ADAY” 27 KASIM 2021-Ankara Ticaret Odası (ATO)...

EĞİTİM1 sene önce

CW Enerji’nin Geleneksel Bayi Buluşmasında Gövde Gösterisi

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren bayilerini ağırladı. Sektörün öncüsü...

DÜNYA1 sene önce

Kazakistan Senfoni Orkestrası,CSO ADA Ankara’da konser verecek.

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü dolayısıyla 27 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de CSO ADA Ankara’da Avrasya Senfoni Orkestrası konser verecek. ...

GÜNCEL1 sene önce

´33 Kadın Belgeseli´nde güçlü bir kadın Hüsniye MİRİOĞLU

Aralarında Hatay da İşletmeciliği yanında iyi bir Anne olması ile Hüsniye Mirioğlu’ un bulunduğu Hatay´ın girişimci güçlü kadınlarından oluşan ´33...

DÜNYA1 sene önce

Rixos Premium Belek

Türkiye Antalya Turizm Otelleri Yazı Dizimiz Rixos Premium Belek, Akdeniz’in kıyısında, çam ve ceviz ağacı ormanlarının arasında yer alır. Belek’in...

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

tr_TRTurkish